Organizacja Vegetarian Calendar podała przybliżoną liczbę zjadanych przez nas zwierząt. Człowiek w ciągu całego swojego życia spożywa blisko 7 tysięcy zwierząt. Dla zobrazowania jest to 11 krów, 27 świń, 30 owiec, 80 indyków, 2400 kurczaków i 4500 ryb. Jest to dwukrotnie więcej niż jeszcze 30 lat temu. Dodatkowo przedstawiciele organizacji walczących o prawa zwierząt przekonują, że hodowla zwierząt ma wpływ na globalne ocieplenie. Zatem należy przynajmniej ograniczyć jedzenie mięsa. Z obliczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z 2006 roku wynika, że mniej szkód niż chów zwierząt przynosi nawet przemysł transportowy.

Więcej informacji: www.se.pl