Ilu ludzi zmarło podczas wydarzenia, które przedstawia to zdjęcie?

społeczeństwo

przez Carla