Odcinek muru, który blokował Berlin Zachodni i Wschodni, miał długość 43 km. Przed wzniesieniem muru 3,5 miliona Niemców ze Wschodu obejrzało ograniczenia emigracyjne bloku wschodniego i uciekło z Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD, NRD). W tym momencie wielu ludzi mogło przejść przez granicę z Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego. Tak więc mur berliński został stworzony jako bariera; i podzielił Berlin na lata 1961-1989. Zbudowany przez niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD) w sierpniu 1961 r. Mur całkowicie odciął (drogą lądową) Berlin Zachodni od otaczających go Niemiec Wschodnich. Z powodu zmian politycznych rząd NRD ogłosił w listopadzie 1989 r., Że wszyscy obywatele NRD mogą odwiedzić Niemcy Zachodnie i Berlin Zachodni. Tłumy wschodnich Niemców przekroczyły i wspięły się na mur, do którego przyłączyli się Niemcy z Zachodu w uroczystej atmosferze. Rozbiórka muru berlińskiego oficjalnie rozpoczęła się 13 czerwca 1990 r. I została ukończona w 1992 r.

Więcej informacji: en.wikipedia.org