Wyjście Izraelitów z Egiptu, Exodus – wydarzenie z historii Izraelitów opisane przede wszystkim w Księdze Wyjścia i Liczb, obejmujące uwolnienie Izraelitów z Egiptu oraz ich wędrówkę do Ziemi Obiecanej. Według Biblii wędrówka przez Synaj odbyła się okrężną drogą, zajmując 40 lat, czyli symboliczną długość życia pokolenia. W jej trakcie Bóg miał w cudowny sposób wybawiać Izraelitów od groźby śmierci z pragnienia lub głodu, jak również od przegranej podczas ataku Amalekitów. Wśród cudów było zesłanie łatwego do zdobycia pożywienia - przepiórek i manny - oraz wody - uzdatnienie niezdatnych do picia gorzkich wód oraz utworzenie źródła w skale.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org