Promieniowanie rentgenowskie w wielu krajach nazywane promieniowaniem X lub promieniami X jest to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fali mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy ultrafioletem i promieniowaniem gamma. Znanym skrótem nazwy jest promieniowanie rtg. Promienie rentgenowskie mają szerokie zastosowanie: naukowcy korzystają z nich, badając np. strukturę cząsteczkową takich materiałów jak plastyk, inżynierowie prześwietlają kadłub samolotu w poszukiwaniu pęknięć, które mogłyby spowodować wypadek. Co może być ciekawostką, Słońce, gwiazdy i inne obiekty w przestrzeni kosmicznej są naturalnymi źródłami promieni rentgenowskich.

Więcej informacji: sciaga.pl