Woliera (z franc. volière) – pomieszczenie lub jego zabudowana i odgrodzona część (siatką lub szkłem), w której przebywają ptaki. Musi być na tyle duża, aby mogły one w niej swobodnie latać. Należy również zamontować konary oraz sznury i inne przedmioty imitujące naturalne środowisko. Spotykane w ogrodach zoologicznych (często zgrupowane w ptaszarni) lub na terenach prywatnych. Woliera jest podstawowym urządzeniem hodowlanym każdego hodowcy ptaków ozdobnych. Bez względu na to, jakie ptaki egzotyczne będziemy hodować, osłonięty wybieg najprawdopodobniej stanowił będzie trzon naszej hodowli. Budowa odpowiedniej woliery jest niejednokrotne o wiele ważniejsza niż samego budynku inwentarskiego - kurnika. Przestrzenna klatka dostosowana do wymagań bażantów, kaczek czy pawi (lub do wszystkich gatunków łącznie) ułatwi hodowlę i co za tym idzie wpłynie na przyszłe sukcesy hodowlane.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org