O-bon (Festiwal Bon, Festiwal Lampionów, Święto Zmarłych) – kilkudniowe święta zmarłych w buddyzmie japońskim, podczas których oddaje się cześć duchom przodków. W zależności od regionu święto O-bon, o ponad 500-letniej tradycji, obchodzone jest między połową lipca i połową sierpnia. Często od 13 do 16 sierpnia i jest jednym z trzech najważniejszych okresów wakacyjnych w Japonii, poza okresem noworocznym shōgatsu i świętami na początku maja, tzw. Złotym Tygodniem. W okresie O-bon Japończycy odwiedzają i porządkują groby rodzinne i składają na nich ofiary. Zwyczaj ten przekształcił się w święta jednoczenia rodziny. Według wierzeń Japończyków, w czasie O-bon duchy przodków powracają na Ziemię, aby odwiedzić swoich krewnych.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org