Zespół muzyczny – grupa wykonawców muzycznych wspólnie wykonujących muzykę z wykorzystaniem głosów (zespół wokalny), instrumentów muzycznych (zespół instrumentalny) lub jednocześnie głosów i instrumentów (zespół wokalno-instrumentalny). Zespoły muzyczne wszystkich rodzajów często w zależności od liczebności ich składu określa się następującymi nazwami: sekstet – zespół złożony z sześciu wykonawców; rzadziej: septet, oktet lub nonet – zespół złożony z siedmiu, ośmiu lub dziewięciu wykonawców; zespół złożony z większej liczby członków określa się mianem orkiestry.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org