Jak nazywa się gwara języka angielskiego tradycyjnie używana przez klasę robotniczą Londynu?

Kultura

przez Carla