Jak nazywa się konstrukcja gramatyczna, w której dwa wyrażenia zmieniają porządek kanoniczny?

Kultura