Do słownika międzynarodowego wszedł termin "spotkania na szczycie", którym określa się spotkania szefów państw i rządów, a także przywódców partii dla załatwienia najważniejszych problemów. Wielkie konferencje okresu drugiej wojny światowej: Teheran, Jałta, Poczdam, były spotkaniami szefów rządów. Również Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie został podpisany w roku 1975 przez szefów państw i rządów. Każdego roku w sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ uczestniczy znaczna liczba premierów. Niekiedy statuty organizacji międzynarodowych stanowią, że w ich skład wchodzą szefowie państw lub rządów.

Więcej informacji: stosunki-miedzynarodowe.pl