Cieśnina Bassa – cieśnina między Australią (Wiktoria) a Tasmanią. Na zachodzie sąsiaduje z Wielką Zatoką Australijską. Odkryta w 1798 przez Matthew Flindersa, który nazwał ją nazwiskiem doktora ze swojego statku, George’a Bassa. Znajdują się tu wyspy: King, Wyspa Flindersa. U wybrzeży zatoki Port Phillip leży port Melbourne. Cieśnina jest niebezpieczna dla żeglugi z powodu częstych sztormów, silnych prądów morskich i stosunkowo niewielkiej głębokości (ok. 50-90 m) oraz wielkich fal morskich (ponad 15 m wysokości). Cieśnina Bassa uważana jest za jedną z najtrudniejszych tras morskich na świecie. Niebezpieczne są także rafy koralowe w pobliżu wyspy King. Zatonęło bądź zaginęło w tym miejscu tak wiele statków (ok. 100 udokumentowanych katastrof, głównie w XIX wieku) i samolotów, że porównuje się ten akwen, nazywany Wybrzeżem Wraków, do Trójkąta Bermudzkiego.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org