Transpiracja, parowanie roślin – fizjologiczny proces parowania wody z nadziemnych części roślin, głównie powierzchni liści, z których para wodna uchodzi poprzez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa) bądź kutykulę (transpiracja kutykularna). Transpiracja umożliwia transport wody i soli mineralnych z korzeni do liści (transport ksylemowy) oraz chroni roślinę przed przegrzaniem obniżając temperaturę jej organów.

Więcej informacji: www.ekologia.pl