Jak nazywa się przymusowe przejęcie terytorium jednego państwa przez inne państwo?

społeczeństwo