Jak nazywa się rodzaj utworu wierszowanego, w którym pierwsze litery każdego wersu tworzą słowo?

Kultura

przez Carla