Jak w czasach starożytnych nazywano miejsce, gdzie uczyli nauczyciele oraz ćwiczyli aktorzy i poeci?

Kultura

przez Carla