Podstawowa klasyfikacja grupy krwi u człowieka zawiera cztery grupy. Decyduje o nich występowanie we krwi antygenów (A, B) oraz przeciwciał w osoczu (anty-A oraz anty-B).

W krwinkach jest obecny zarówno antygen A, jak i B, za to w osoczu nie ma przeciwciał. Krew AB Rh- to najrzadsza grupa krwi wśród mieszkańców Polski. Grupę AB, ze względu na brak przeciwciał, nazywano dawniej uniwersalnym biorcą i uważano, że można przytoczyć osobom o tej grupie dowolną inną grupę krwi.

Więcej informacji: stronazdrowia.pl