Pistolet typu punt to rodzaj bardzo dużej strzelby używanej w XIX i na początku XX wieku do strzelania dużą ilością ptactwa wodnego do komercyjnych zbiorów. Broń ta jest charakterystycznie zbyt duża, aby jednostka mogła strzelać z ramienia lub często sama nosić, ale w przeciwieństwie do sztuk artyleryjskich, karabiny puntowe mogą być wycelowane i wystrzelone przez jednego człowieka z wierzchowca. W tym przypadku mocowanie jest zazwyczaj małą jednostką pływającą. Wiele wczesnych modeli wydaje się podobnych do ponadczasowych wersji broni naramiennej tamtych czasów z pełnej długości drewnianymi zapasami o normalnej wielkości szelkach. Większość późniejszych wersji eliminuje folię o pełnej długości - zwłaszcza bardziej nowoczesne modele - i ma zamocowany do pistoletu osprzęt mocujący, aby umożliwić montaż na czopie.

Więcej informacji: en.wikipedia.org