Prędkość dźwięku to odległość przebyta w jednostce czasu przez falę dźwiękową rozchodzącą się przez elastyczny ośrodek. W suchym powietrzu w temperaturze 20°C prędkość dźwięku wynosi 343,2 metra na sekundę (1126 stóp / s). Wynosi to 1236 kilometrów na godzinę (768 mph; 667 kn) lub kilometr w 2,914 s lub milę w 4.689 s. We wspólnej mowie codziennej prędkość dźwięku odnosi się do prędkości fal dźwiękowych w powietrzu. Jednak prędkość dźwięku różni się w zależności od substancji. Dźwięk płynie szybciej w płynach i nieporowatych ciałach stałych niż w powietrzu. Podróżuje około 4,3 razy szybciej w wodzie (1448 m / s) i prawie 15 razy szybciej w żelazie (5120 m / s), jak w powietrzu w temperaturze 20 ° C. Fale dźwiękowe w ciałach stałych składają się z fal kompresyjnych (podobnie jak w gazach i cieczach), ale istnieje również inny rodzaj fali dźwiękowej zwanej falą ścinającą, która występuje tylko w ciałach stałych. Te różne rodzaje fal w ciałach stałych zwykle poruszają się z różnymi prędkościami, jak pokazano w sejsmologii. Szybkość kompresji fali dźwiękowej w ciałach stałych zależy od ściśliwości ośrodka, modułu ścinania i gęstości. Prędkość fal ścinających zależy tylko od modułu ścinania i gęstości materiału stałego.

Więcej informacji: www.wikipedia.org