Huragan Katrina był największym kataklizmem naturalnym w najnowszej historii Stanów zjednoczonych. Pochłonął życie 1800 osób. Zdecydowana większość ofiar zginęła w konsekwencji zalania Nowego Orleanu przez wody z otaczających go jezior i Zatoki Meksykańskiej. W efekcie wiejącego z prędkością 280 km na godzinę huraganu pod wodą znalazło się 80 proc. miasta. Zalanie Nowego Orleanu sprawiło, że była to także najbardziej kosztowna katastrofa w dziejach Stanów Zjednoczonych. Straty wyniosły 160 mld dol. (512 mld zł).

Więcej informacji: finanse.wp.pl