Księga Estery (hebr. ‏מגילת אֶסְתֵּר Megilat Ester‎, stgr. Εσθήρ) – jedna z ksiąg biblijnych, spisana w dwóch wersjach językowych: krótszej hebrajskiej, która została włączona do Biblii Hebrajskiej, oraz dłuższej greckiej, wchodzącej w skład Starego Testamentu. Fragmenty obecne jedynie w tekście greckim zaliczane są do deuterokanonicznych. W Septuagincie i jej przekładach na inne języki znajduje się bezpośrednio po Księdze Judyty. Autor księgi, dzięki zastosowaniu midraszu, jako rodzaju literackiego, pomijając wiele znanych powszechnie szczegółów historycznych, "główny nacisk kładzie na pouczenie religijno-moralne, które jest w ogóle naczelnym celem tej jego księgi". Troska o człowieka wypływa z miłości do niego samego. Sama Estera daje wielki dowód swojej miłości, ryzykując własne życie, aby ocalić życie swoich bliźnich. Świadczą o tym jej słowa: "pójdę do króla, a jeśli zginę, to zginę", które są "wyrazem wielkiej ofiarnej miłości bliźniego i właściwie już nie wiele różnią się od wzoru tej miłości jaki zostawił nam w Nowym Testamencie sam Jezus Chrystus".

Więcej informacji: pl.wikipedia.org