Hades był bogiem świata podziemnego i zmarłych; nazywany był także Plutonem i pod tym imieniem występował w mitologii rzymskiej. Imię to nadane mu zostało ze względu na niezmierzone bogactwa świata podziemnego. Z czasem Hadesem zaczęto również nazywać jego krainę. Hades czasami jest zaliczany do grona bogów olimpijskich, mimo że nie uczestniczył w biesiadach olimpijskich. Starożytni Grecy nie uważali Hadesa za siłę zła, w przeciwieństwie do późniejszej koncepcji szatana w chrześcijaństwie. Niewątpliwie był to bóg surowy i budzący strach, ale przy tym bardzo sprawiedliwy.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org