Kwas fluoroantymonowy – nazwa stosowana dla mieszanin kwasu fluorowodorowego (HF) i pentafluorku antymonu (SbF

5) w różnych stosunkach. Mieszanina ta jest zaliczana do superkwasów. Dla stosunku reagentów 1:1 powstaje związek o wzorze HSbF

6:W układzie tym kwas fluorowodorowy dysocjuje z wydzieleniem jonów H+

i F−

Jon fluorkowy szybko koordynuje do pentafluorku antymonu, tworząc bardzo trwały anion (SbF−6), który jest bardzo słabym nukleofilem i zasadą. Na skutek tego w mieszaninie pojawia się bardzo wysokie stężenie „wolnego” kationu H+

, a zatem wykazuje ona bardzo wysoką moc kwasową. Kwas fluoroantymonowy (H0 = −28) jest ok. 1016 razy mocniejszy od stężonego kwasu siarkowego (H0 = −12).

Kwas fluoroantymonowy przechowuje się w pojemnikach wykonanych z teflonu.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org