Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę komnat (ponoć 440), to nie dziwi fakt, że budowano ten zamek przez czterdzieści lat. Mimo skali przedsięwzięcia, król Francji nie spędzał w nim dużo czasu, zwykle podejmował tu ważnych gości. A król Franciszek I miał rozmach. W trakcie budowy dodał do projektu nowe skrzydła, także spiralna klatka schodowa nie była pierwotnie planowana.

Autorem tych ciekawych schodów miał być Leonardo da Vinci. Schody składają się z dwóch spiralnych odcinków, poprowadzonych jeden nad drugim. Brzmi zawile, chodzi jednak o to, że w jednej klatce schodowej mamy dwie pary schodów, które się nie przecinają. Da Vinci pozostaje jednak raczej domniemanym autorem projektu, tym bardziej, że zmarł jeszcze przed powstaniem schodów.

Więcej informacji: wyjazdologia.pl