Fahrenheit urodził się 24 maja 1686 jako syn kupca Daniela Fahrenheita i jego żony Concordii, z domu Schumann, pochodzącej ze znanego rodu gdańskich przedsiębiorców. Rodzina Fahrenheitów wywodziła się prawdopodobnie z Hildesheim. Anders Celsius urodził się 27 listopada 1701 r. w Uppsali w rodzinie uczonych. Jego obaj dziadkowie byli profesorami – matematyki (ze strony ojca) i astronomii (ze strony matki). Ojciec Andersa, Nils Celsius, również był profesorem astronomii. Talent i rodzinne tradycje sprawiły, że Anders Celsius w roku 1730 został profesorem astronomii na Uniwersytecie w Uppsali w wieku 29 lat. William Thomson (1. baron Kelvin) urodził się 26 czerwca 1824 w Belfaście. Był synem syn doktora Jamesa Thomsona, nauczyciela matematyki i inżynierii w Belfaście. Nauki pobierał najpierw w domu, przez kilka lat jego pierwszym nauczycielem był ojciec.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org