Lizosom - to organellum komórkowe występujące tylko w komórce eukariotycznej, nie wystęuje w komórce prokariotycznej. Funkcją lizosomów jest trawienie, zawierają one enzymy hydrolityczne tzw. kwaśne hydrolazy. Enzymy te degradują białka, węglowodany, tłuszcze oraz kwasy nukleinowe. Wnętrze lizosomu ma odczyn kwaśny, pH= 5, ponieważ jest to optymalne odczyn środowiska dla enzymów hydrolitycznych. Inną funkcją lizosomów jest rozkłąd nieprawidłowych części komórki. Lizosomy występują zarówno w komórkach roślinnych jak i zwierzęcych.

Więcej informacji: www.biologia.net.pl