Efekt fotowoltaiczny jest zjawiskiem, w którym pod wpływem światła padającego na ciało stałe produkowana jest energia. Przy czym oczywiście nie na każde ciało stałe. Ciało to musi być tzw. półprzewodnikiem, czyli mieć możliwość zmiany swoich właściwości przewodzenia prądu elektrycznego pod wpływem różnych czynników, jak domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlanie lub inne czynniki. Najczęstszym pierwiastkiem wykorzystywanym do budowy struktur półprzewodnikowych jest krzem.

Więcej informacji: agak.nazwa.pl