Międzynarodowe Dni i Tygodnie ONZ – grupa okolicznościowych dni i tygodni proklamowanych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane organizacje oraz agendy, m.in. UNESCO, UNICEF, Światową Organizację Zdrowia, ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, czy Międzynarodową Organizację Pracy, a także inne organizacje działające pod ich auspicjami.

Międzynarodowy Dzień Jogi − święto proklamowane 11 grudnia 2014 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy premiera Indii Narendry Modi poświęcone propagowaniu jogi. Na obchody wyznaczono dzień 21 czerwca. Pierwsze oficjalne obchody odbyły się w 2015 roku.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org