NASA to skrót od National Aeronautics and Space Administration – angielskiej nazwy amerykańskiej agencji rządowej, odpowiedzialnej za narodowy program lotów kosmicznych USA. W języku polskim brzmi ona „Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej”. Organizacja ta nie przynależy do żadnego departamentu (odpowiednika polskiego ministerstwa) i podlega bezpośrednio prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Powstała 29 lipca 1958 roku, zastępując wcześniejszy komitet doradczy do spraw aeronautyki (NACA).

Więcej informacji: fizyka.uniedu.pl