Żoną Williama Shakespeare’a była Anne Hathaway. Niewiele wiadomo o jej dorastaniu. Ich ślub miał miejsce w 1582. Anne miała wtedy 26 lat, Shakespeare zaś 18. Wiadomo, że była w ciąży. Ze względu na ten fakt oraz różnicę wieku pomiędzy nimi, istnieje podejrzenie, że było to małżeństwo z konieczności, niejako wymuszone przez jej rodzinę. Mieli trójkę dzieci: Susannę (ur. w 1583) i bliźnięta o imionach Hamnet i Judith, urodzone w 1585. Niektórzy uważają, że Shakespeare nie przepadał za swoją żoną. Sam tworzył w Londynie, podczas gdy ona mieszkała w Stratford.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org