Feliks Dzierżyński był pierwszym szefem tajnej policji Związku Radzieckiego „Czeka”. Dzierżyński był nazywany „Żelaznym Feliksem” z powodu brutalnych pogromów, które zainicjował podczas masowych zabójstw, tortur i ucisku, znanych jako „Czerwony Terror” podczas rosyjskiej wojny domowej w 1918 roku. Dzierżyński był bliskim powiernikiem Władimira Lenina, mimo że Dzierżyński sprzeciwił się Leninowi w kluczowych sprawach, takich jak związki zawodowe, traktat pokojowy, który został narzucony bolszewickiemu rządowi przez państwa centralne, który zakończył udział Rosji w I wojnie światowej, oraz politykę narodowościową. Dzierżyński zmarł na atak serca w 1926 r. Po dwugodzinnym potępieniu Leona Trockiego.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org