Standard Oil Co. Inc. – byłe amerykańskie przedsiębiorstwo petrochemiczne, którego działalność obejmowała wydobycie i przerób ropy naftowej i gazu ziemnego, a także ich transport, dystrybucję i marketing. Standard Oil było także producentem wyrobów chemicznych. Założone w 1870 przez Johna D. Rockefellera jako korporacja w Cleveland, w stanie Ohio. W swoim czasie było największym przedsiębiorstwem rafineryjnym na świecie. Jego długa i kontrowersyjna historia jako pierwszej oraz największej wielonarodowej korporacji zakończyła się w 1911 roku, kiedy to Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał wyrok w sprawie działań przedsiębiorstwa sprzecznych z obowiązującym prawem antymonopolowym.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org