Zimna wojna – umowna nazwa (trwającego w latach 1947–1991) stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy blokiem wschodnim, czyli ZSRR i jego państwami satelickimi skupionymi od 1955 roku w Układzie Warszawskim i państwami pozaeuropejskimi sprzymierzonymi z ZSRR, a blokiem zachodnim, czyli państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 roku w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych. Jako pierwszy terminu "zimna wojna" użył w 1945 roku brytyjski pisarz George Orwell w eseju "You and the Atomic Bomb", który ukazał się na łamach brytyjskiej lewicowej gazety "Tribune". Termin "zimna wojna" został następnie użyty w 1947 przez Amerykanina Bernarda Barucha, by opisać pojawiające się napięcia między dwoma byłymi sojusznikami z czasów II wojny światowej. Popularność zyskał dzięki książce pt. "Zimna wojna" znanego publicysty amerykańskiego Waltera Lippmana.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org