Każde ugrupowanie, kraj, miasto czy szkoła pragnie mieć swojego patrona. Skauci na swojego opiekuna wybrali św. Jerzego. Nie pozostali w tym wyborze sami, pod wezwaniem św. Jerzego powstało bowiem wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych. Stał się on patronem wędrowców, górników, kowali, bednarzy, artystów, więźniów, rolników oraz przede wszystkim ludzi związanych z bronią i walką, czyli rycerzy, żołnierzy, kawalerzystów, zbrojmistrzów, rusznikarzy (produkują i naprawiają ręczną broń palną), puszkarzy (wyrabiają armaty i działa ze spiżu), wojsk pancernych. Jest orędownikiem podczas epidemii, zwłaszcza trądu, oraz w chorobach skóry. Święty Jerzy to patron wielu państw, m.in.: Anglii, Gruzji, Portugalii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Litwy, Bośni, Serbii, Czarnogóry i Etiopii.

Więcej informacji: zethape.wordpress.com