Oda do słowika (ang. Ode to a Nightingale) – wiersz angielskiego romantycznego poety Johna Keatsa, zaliczający się do grupy ód z 1819 roku. Utwór składa się z sześciu strof dziesięciowersowych. Pochodząca z omawianego wiersza fraza tender is the night stała się tytułem powieści amerykańskiego pisarza Francisa Scotta Fitzgeralda Czuła jest noc. Na język polski omawiany utwór przekładali między innymi Stanisław Barańczak i Jerzy Pietrkiewicz.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org