Antoine Henri Becquerel urodził się w 1852 roku w Paryżu. Pochodził z rodziny o długich tradycjach naukowych. Jego dziadek i ojciec byli fizykami, którzy zapisali się w historii nauki chlubnymi osiągnięciami. Antoni Cezar Becquerel odkrył tak zwany efekt fotowoltaiczny. Z kolei, ojciec, Aleksander Edmund Becquerel jako pierwszy zmierzył temperaturę za pomocą ogniwa termoelektrycznego. Fizyk był również członkiem Francuskiej Akademii Nauk i głównym inżynierem francuskiego ministerstwa dróg i mostów. Jego doktorantami byli Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Piotr Curie. Becquerel zmarł w 1908 roku w Croisic.

Dokonania

Antoine Henri Becquerel jest znany przede wszystkim ze swojego wielkiego osiągnięcia, jakim było odkrycie wraz z Piotrem Curie i Marią Skłodowską-Curie zjawiska promieniotwórczości. Za to dokonanie w 1903 r. został odznaczony Nagrodą Nobla. Naukowiec odkrył radioaktywne właściwości uranu. Zjawisko to dostrzegł Becquerel przy okazji badań nad fluorescencją, czyli samoistnym emitowaniem światła przez dane ciało po ekspozycji go na działanie np. promieni słonecznych. Samo zaś zainteresowanie tym procesem fizyk zaczerpnął od Wilhelma Conrada Rontgena, bowiem uczony ten w 1895 r. odkrył promieniowanie X.

Więcej informacji: eszkola.pl