Po upadku Napoleona kongres wiedeński zdecydował o kształcie politycznej mapy Włoch. Półwysep był podzielony między silne królestwo Sardynii i Piemontu pod berłem Wiktora Emanuela II, rządzone przez Burbonów królestwo Obojga Sycylii i papieskie Państwo Kościelne. Toskania, Lombardia i Wenecja, a więc niemal całe północne Włochy, znajdowały się pod protektoratem Austrii. Ziarno idei wolności i samostanowienia, które nieśli ze sobą francuscy żołnierze Napoleona, zdążyło już jednak zakiełkować w sercach Włochów. Zmiany, jakich domagało się społeczeństwo Półwyspu Apenińskiego, miały dotyczyć uzyskania praw politycznych, zrzucenia dominacji Austrii i zjednoczenia Włoch.

Więcej informacji: www.polskieradio24.pl