"Kto wie, jakie zło czai się w ludzkich sercach? ”Pytanie to najczęściej przywołuje, która postać?

Kultura