12 marca 1989 roku Tim Berners-Lee zaproponował stworzenie systemu informacyjnego dla laboratoriów wysokich energii CERN w Szwajcarii. Jego pomysł zakładał stworzenie hipertekstowych stron z linkami. To doprowadziło do stworzenie pierwszej strony internetowej i narodzin internetu w wersji World Wide Web (WWW)

Do końca 1990 roku Berners-Lee opracował szczegóły projektu, wprowadzając takie pojęcia jak URL, http i html. Jednocześnie musiał stworzyć własną, pierwszą przeglądarkę i oprogramowanie dla serwera.

Pierwszą stroną internetową był adres

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html, który opowiadał o całym projekcie WWW. Można tam było znaleźć informację o tym jak funkcjonują strony hipertekstowe i jak je tworzyć. Niestety nie zachował się wygląd pierwszej strony.

Więcej informacji: www.forbes.pl