Mormonizm – nurt Kościołów powstałych w wyniku działalności Josepha Smitha, uznawanego przez wiernych za proroka. Większość mormonów skupia Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (LDS). Liczy około 16,1 mln. wiernych w 160 krajach świata. Jest to też jedyny odłam mormonizmu obecny w Polsce.

Ze względu na swoje wierzenia wyznanie mormonów poddawane jest również krytyce, zarówno przez inne Kościoły, jak i organizacje. Krytyka dotyczy przyjętego kanonu pism świętych, swoistego sytemu wierzeń, wielożeństwa, dyskryminacji ze względu na kolor skóry, praktykowania chrztu za zmarłych i innych praktyk i wierzeń.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org