Prorok Mahomet był w VII wieku twórcą nowej religii - islamu, nowego państwa - zjednoczonej Arabii i nowego języka literackiego - klasycznego arabskiego języka Koranu, za którego pośrednictwem - jak się wierzy - Mahometowi zostało objawione słowo Boże.

Nie jest znana dokładna data narodzin Mahometa. Wiemy, że urodził się w Mekce, a zmarł 8 czerwca 632 w Medynie. Jego wielka podróż z Mekki do Medyny, określana jako Hidżra zakończyła się 24 września 622.

Muzułmanie wierzą, że Bóg zesłał Mahometa jako ostatniego proroka, żeby wyjaśnić ludziom, jak mają żyć. Wiara w posłannictwo Mahometa jest podstawowym dogmatem islamu. Najkrótsze muzułmańskie wyznanie wiary, "szahada", zaliczana do "pięciu filarów wiary" ma postać: "Nie ma bóstwa oprócz Boga, a Mahomet jest wysłannikiem Boga".

Więcej informacji: www.polskieradio.pl