Która cecha osobowości ludzkiej przejawia się w towarzyskim, rozmownym, energicznym zachowaniu?

nauka

przez Carla