Ekstrawersja to cecha osobowości, charakteryzująca osoby, które swoją aktywność kierują do otoczenia, są otwarte, pogodne, towarzyskie, lubią być wśród innych. Ekstrawertycy są głośni, szybko mówią i interesują się wieloma rzeczami naraz. Za "ojca" pojęcia ekstrawersji uważa się Carla Junga, znanego psychologa i psychiatrę. Pojęcia tego używał również Hans Eysenck, twórca teorii trójczynnikowej. Owymi czynnikami były: neurotyczność, psychotyzm i właśnie ekstrawersja. Neurotyzm określał jako niezrównoważenie emocjonalne o nerwicowym charakterze, cechujące osoby lękliwe, mało odporne na stres. Jego przeciwieństwem jest stan równowagi, stabilności emocjonalnej.

Więcej informacji: www.flstrefa.pl