Od 2 lipca 1937 roku przy Grobie Nieznanego Żołnierza czuwa nieustająca warta żołnierska. Wcześniej, od 1926 roku, cywilna warta miała miejsce tylko w godzinach otwarcia cmentarza. Od 1948 roku pełnią ją żołnierze ze specjalnego reprezentacyjnego plutonu 3. Pułku Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych. Wartownicy zmieniają się podczas uroczystych ceremonii, które mają miejsce co trzydzieści minut latem i co godzinę zimą. W czasie, gdy cmentarz jest zamknięty, zmiana warty następuje co 2 godziny. Żołnierze pełniący wartę strzegą grobu niezależnie od pogody i pory roku. Pełnią wartę przez 24 godziny, następnie mają 24 godziny odpoczynku; taki cykl powtarza się trzykrotnie, przy czym trzecia zmiana kończy się 96-godzinnym czasem wolnym. W czasie wolnym przed każdą zmianą wartownicy przygotowują swój mundur do służby następnego dnia, co zajmuje przeciętnie 8 godzin oraz strzygą włosy. W czasie wolnym odbywają również zajęcia fizyczne i treningi. Podczas warty każdy z żołnierzy stoi przez 21 sekund zwrócony twarzą w kierunku grobu, a następnie wykonuje 21 kroków w ściśle określonym kierunku, potem znowu przyjmuje postawę zasadniczą na 21 sekund i wraca na pierwotną pozycję. Tak postępuje przez cały czas trwania warty. Liczba 21 symbolizuje najwyższy honor wojskowy, jakim jest salwa honorowa składająca się z 21 strzałów. Broń wartownika zawsze jest po stronie dalszej od grobu, co symbolizuje gotowość jej użycia w każdej chwili.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org