Łatwo jest pomylić ścięgna i więzadła, ale te dwie tkanki łączące nie są tym samym i faktycznie pełnią różne funkcje dla ciała. Ścięgna łączą mięśnie z kością, a więzadła łączą kość z innymi kośćmi. Ścięgna składają się z gęstych warstw kolagenu zwanych włóknistą tkanką łączną. Te twarde, ale elastyczne pasma tkanki włóknistej przyczepiają mięśnie szkieletowe do kości, które poruszają. Zasadniczo ścięgna umożliwiają poruszanie się; pomyśl o nich jako o pośrednikach między mięśniami a kościami. Chociaż tkanki kolagenowe są mocne, gdy ścięgna otrzymują siłę większą niż ich odporność, urazy będą skutkować rozdarciem i nadmiernym rozciągnięciem tkanki. Naprężenie, które odnosi się do „rozciągniętego lub podartego ścięgna”, może rozwinąć się z czasem lub pojawić się nagle. Proces gojenia się ran ścięgien obejmuje trzy fazy. W pierwszej fazie dochodzi do zapalenia w miejscu uszkodzenia i rozpoczyna się wzrost nowych naczyń krwionośnych i kolagenu. W drugiej fazie szybka reprodukcja włókien siatkowych zachodzi na maksymalnym poziomie, aw końcowej fazie następuje przebudowa. Nowe komórki różnicują się w tkankę włóknistą i ostatecznie dojrzewają w „tkankę ścięgnistą podobną do blizny”.

Więcej informacji: www.google.com