Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) to wyspecjalizowana agencja Narodów Zjednoczonych zajmująca się międzynarodowym zdrowiem publicznym. Zostało założone 7 kwietnia 1948 r., Z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. WHO jest członkiem Grupy Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Jej poprzednik, Organizacja Zdrowia, była agencją Ligi Narodów. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia została podpisana przez 61 krajów 22 lipca 1946 r., A pierwsze posiedzenie Światowego Zgromadzenia Zdrowia zakończyło się 24 lipca 1948 r. Obejmuje ono międzynarodowy Urząd Publikacji Publicznej i Organizację Zdrowia Ligi Narodów.

Więcej informacji: www.focus.pl