Orangutan (Pongo) – rodzaj dużych małp człekokształtnych. Wyraz Orangutan jest wywodzony od malajskiego Orang Hutan oznaczającego człowiek leśny. IUCN wszystkie orangutany klasyfikuje jako krytycznie zagrożone. W przeciwieństwie do innych małp, które mają bardzo silne więzi społeczne, orangutany są uważane za półspołeczne. Orangutany są małpami nadrzewnymi, spędzającymi na drzewach niemal całe życie, poruszając się między koronami metodą brachiacji. Prowadzą dzienny tryb życia, w nocy przesypiają około 12 godzin (co jest związane z jej długością na obszarach przyrównikowych).

Więcej informacji: pl.wikipedia.org