Muchówki – rząd owadów. Charakteryzuje się jedną parą skrzydeł. Druga para skrzydeł uległa uwstecznieniu i występuje w postaci przezmianek. Niektóre gatunki muchówek są zupełnie pozbawione skrzydeł. Duża, ruchomo osadzona na tułowiu głowa zaopatrzona jest w parę dużych oczu. Wszystkie owady dwuskrzydłe przechodzą przeobrażenie zupełne. Samice składają jaja lub rodzą larwy. Wyróżnia się 2 podrzędy muchówek: długorogie (obejmuje ponad 70 rodzin) i krótkorogie (obejmuje ponad 140 rodzin). Wśród wszystkich gatunków nie da się znaleźć muchy parszywej.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org