Sous-chef de cuisine jest szefem kuchni, który „jest drugim w kuchni; osobą, która zajmuje kolejną pozycję po szefie kuchni”. W konsekwencji sous- Szef kuchni ponosi dużą odpowiedzialność w kuchni, co może ostatecznie doprowadzić do awansu na szefa kuchni. Szef kuchni jest zatrudniony przez instytucję, która korzysta z kuchni klasy komercyjnej, takiej jak restauracja, hotel lub statek wycieczkowy.

Więcej informacji: en.wikipedia.org