Drejdel, dridyl– czworoboczny bączek z pojedynczą literą hebrajską po każdej stronie, który służy do uprawiania tradycyjnej żydowskiej gry hazardowej podczas święta Chanuka. Każdy z graczy przystępuje do gry z określoną liczbą monet (cukierków, czekoladek itp.) Wszyscy gracze dają do „banku” jedną monetę. Następnie kolejno kręci się bączkiem i zabiera się z banku lub wpłaca do niego swoje monety w zależności od tego, która litera ukaże się po zatrzymaniu bączka. Istnieje kilka sposobów gry, ale najczęściej: nun oznacza, że każdy dokłada do „banku” (w innej wersji: nikt nie wygrywa); gimel – obracający bączkiem bierze wszystko; he – bierze się połowę; szin lub pe – obracający dodaje do „banku” jedna monetę.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org